WHAT OF THE FOLLOWING PRODUCTS WILL YOU CHOOSE?

BẠN SẼ LỰA CHỌN SẢN PHẨM NÀO TRONG CÁC SẢN PHẨM SAU ĐÂY?

WHAT OF THE FOLLOWING PRODUCTS WILL YOU CHOOSE?

BẠN SẼ LỰA CHỌN SẢN PHẨM NÀO TRONG CÁC SẢN PHẨM SAU ĐÂY?

GRASS STRAWS

( ỐNG HÚT CỎ BÀNG )

Sản Phẩm

TỪ CỎ BÀNG

( GRASS BAG )

EXPORT

( ĐỐI TÁC )

product orientation

 
 
Grass straws for single use
 
is a leading manufacturer of style straws, always oriented to quality for the user.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grass Straws – A Green Initiative from the Green Mekong VIET NAM Delta

Within the framework of the “MIEN TAY XANH” project, a notable initiative is being implemented in the rural areas of the Southwestern region – the ” Grass Straws.”

grass is a common plant widely found in the Mekong Delta region. In the past, most of the bàng grass was usually burned or discarded after crop harvesting. However, thanks to the “MIEN TAY XANH” project, bàng grass is now being utilized in a creative and efficient manner.

Scientists and engineers participating in the project have successfully researched and developed the production process for “Bàng Grass Straws” – an environmentally friendly product that can replace plastic straws. The production process of the grass straws includes steps such as harvesting, pre-processing, shaping, and drying. The final product is natural grass straws with good durability, hardness, and biodegradability.

It is estimated that the project can produce millions of bàng grass straws annually, significantly reducing plastic waste in the Southwestern region. Moreover, the harvesting and processing of  grass also brings additional income to the local people, contributing to improving their livelihoods.

With its advantages in sustainability, environmental friendliness, and creating livelihoods for the community, the “Grass Straws” is becoming a representative green initiative of the “MIEN TAY XANH” project. This is a vivid example of a creative approach to fully exploit the potential of nature in order to promote sustainable agricultural development and environmental protection.

Degradable – Biodegradable – Sustainable

Length: 150mm – 200mm – 230mm
Diameter : 4 mm > 8mm
HS Code: 46021990
 
100% natural, handmade, sustainable
Biodegradable & biodegradable
Do not use chemicals / pesticides / preservatives
Can be put in the food trash
Ocean-friendly
Biodegradable packaging
Use once / reusable
Grass straws become more flexible and sturdy when in contact with liquid.
 

ĐẶC TRƯNG - FEATURED

Environmentally Friendly:

  • Arundo donax (giant reed) straws are a completely natural product that can be fully biodegradable.
  • Using Arundo donax straws instead of plastic straws helps reduce plastic waste and pollution.

 

Durable and Sturdy:

  • Through the manufacturing process, Arundo donax straws have durability and hardness equivalent to regular plastic straws.
  • The straws have good heat resistance, moisture resistance, and can withstand external impacts.

Abundant Raw Material Source:

  • Arundo donax is a widespread plant species that grows abundantly in the Mekong Delta region.
  • Utilizing this abundant raw material source helps reduce production costs.

Creating Livelihoods for Local Communities:

  • The harvesting and processing of Arundo donax provides additional income sources for local people.
  • The project contributes to improving and enhancing the socio-economic lives of rural communities.

Large Production Potential:

  • The project is estimated to be able to produce millions of Arundo donax straws per year.
  • The large production volume helps meet the demand for straw alternatives to plastic in the region.

CÁC BƯỚC CHỌN NGUYÊN LIỆU & SẢN XUẤT ỐNG HÚT CỎ BÀNG


MATERIAL CHOICE & PIPE MANUFACTURING

1. Tuổi của cỏ bàng - Age of eagle grass

Để đủ tiêu chuẩn sản xuất ống hút thành phẩm, cỏ bàng phải có tuổi sinh trưởng tối thiểu là 1 năm tuổi, với thời gian sinh trưởng lâu như thế, cây cỏ bàng mới đủ cứng cáp để làm ra những ống hút đẹp, bền bỉ theo thời gianTo be eligible for finished straw production, grass must have a minimum growth age of 1 year.

2. Đường kính cỏ bàng - Pipe diameter

Cỏ bàng đạt chuẩn làm ống hút là loại cỏ to, thân cứng cáp, ít nhất 1 năm tuổi và có đường kính từ 5-8mm để đảm bảo thành phẩm sản xuất ra được đều và có kích thước tương đương với loại ống hút thông dụng hiện nay. Tỉ lệ cỏ bàng có đường kính đạt chuẩn sản xuất ống hút cỏ không quá nhiều, do đó việc lựa chọn và phân loại kỹ ngay từ đầu là yêu cầu bắt buộcGrass that meets the standards of straw is big, sturdy, at least 1 year old and 5-8mm in diameter to ensure a uniform and similar size. current straw. The proportion of standard diameter almond grass to produce a straw is not too much so careful selection and sorting right from the start is a must.

3. Chiều dài cây cỏ bàng - Tree length

Ngoài độ tuổi, đường kính được lựa chọn khắc khe thì để sản xuất ống hút cỏ bàng, cây bàng cần có chiều dài tối thiểu là 1,6m; nếu cây cỏ bàng quá thấp việc sản xuất ống hút cỏ sẽ cho năng suất thấp vì trong quá trình sản xuất phần ngọn bàng không đủ tiêu chuẩn (đường kính, chất lượng,…) sẽ được bỏ điIn addition to the strictly selected age and diameter, the minimum length of the straw produced must have a minimum length of 1.6m; If the grass is too low, the production of hay will give low productivity because in production the tops that do not meet the standards (diameter, quality …) are eliminated.

4. Thân cỏ bàng không bị bệnh - The grass is not sick

Thân cỏ bàng không bị bệnh, đốm đen, nhiễm phèn,….Bên cạnh các yếu tố về tuổi, đường kính, chiều cao thì chất lượng thân cỏ bàng cần phải đồng đều, không có đốm đen, sâu bệnh, bị nứt hay nhiễm phèn quá nặng để đảm bảo thành phẩm sau sản xuất được đồng đều, màu đẹp không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ống hút.The grass is free of diseases, no black spots, alum contamination, … Besides the factors of age, diameter and height, the quality of the grass must be uniform, free of black spots, pests, and cracks if infected. alum is too heavy. Ensure the finished product is uniform, beautiful color does not affect the aesthetics of the straw.

5. Vùng nguyên liệu đủ lớn - The lawn area is large enough
Bên cạnh chất lượng đầu vào của nguyên liệu được lựa chọn khắc khe, kỹ càng thì đơn vị sản xuất cũng cần có vùng nguyên liệu đủ lớn để đáp ứng các đơn hàng lâu dài hay các đơn hàng cho thị trường xuất khẩu.
Bên trên chỉ là việc đầu tiên là lựa chọn nguyên liệu đạt chuẩn, phù hợp cho sản xuất hút ống cỏ bàng; sau khi có được nguồn nguyên liệu phù hợp thì cách làm ống hút cỏ bàng sẽ thế nào? Sau thời gian nghiên cứu, sản xuất và cải tiến các quy trình, để sản xuất ra những sản phẩm đồng đều và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, việc sản xuất ống hút cỏ bàng được sản xuất tập trung qua các bước sau đây:
Bước 1: Công đoạn rửa phèn & sơ chế cỏ bàng
Cỏ bàng nguyên liệu sau khi được lựa chọn và phân loại kỹ càng, cỏ bàng được ngâm trong nước tro để diệt khuẩn và tẩy phèn tư nhiên, sau đó được rửa lại bằng nước sạch và phơi ráo nước
Bước 2: Công đoạn phân loại và cắt cỏ bàng
Cây cỏ bàng sau khi được tẩy phèn & rửa sạch được phân loại kỹ lần nữa nhằm loại ra những cây bị lỗi hay chưa đạt chuẩn, sau đó được cắt theo kích thước chuẩn của công ty (hay theo kích thước khách hàng yêu cầu)
Bước 3: Công đoạn làm sạch ruột ống cỏ bàng
Cỏ bàng sau khi được cắt theo kích thước của ống hút sẽ được làm sạch bên trong ruột ống, đây là công đoạn tốn nhiều thời gian, cần sự kiên nhẫn và cẩn trọng của người thực hiện.
Bước 4: Công đoạn vệ sinh ống bán thành phẩm
Đến bước này, nhìn bề ngoài chúng ta đã có được ống hút bán thành phẩm. Ống bán thành phẩm được mang đi rửa sạch lần nữa với nước sạch; sau đó được ngâm với nước vỏ xò có nồng độ PH12 (hoặc sục ozon) để làm sạch và khử khuẩn
Bước 5: Công đoạn phơi, xấy ống bán thành phẩm
Ống bán thành phẩm sau khi được vệ sinh, rửa sạch sẽ thì sẽ bước vào quy trình làm khô với 3 công đoạn như sau:
Thứ nhất: phơi trực tiếp dưới nắng mặt trời từ 3-5 giờ để nước bốc hơi bớt, ống hút cỏ bàng có dấu hiệu hết nước tụ ở bề mặt trong và ngoài là được
Thứ hai: sau khi phơi dưới nắng mặt trời, ống bán thành phẩm được đưa vào lò sấy với nhiệt độ thấp (50-80 độ) trong thời gian 3-5 giờ để ống được khô hoàn toàn & đảm bảo hơi ẩm trong ống hút thấp nhất
Thứ ba: phơi nguội, ống bán thành phẩm sau khi sấy khô được phơi nguội ở môi trường thoáng mát trong vòng 8-12 giờ nhằm bảo đảm sản phẩm giữ được màu sắc tươi đẹp trong suốt quá trình bảo quản
In addition to the input quality of carefully selected raw materials, the producer also needs to have a raw material area large enough to meet long-term orders or orders for the export market.The above is just the first step to select standard materials, suitable for manufacturing straws; After you have the right ingredients, how do you make a lawn straw? After a period of researching, manufacturing and improving the process, in order to produce synchronous and safe products for consumers, the production process of straw straws is focused on production through the following steps. :
Step 1: Grass grinding & preliminary processing stage :
– After being carefully selected and classified, they are soaked in water to disinfect and disinfect the ingredients, then rinse with clean water.
Step 2: Classifying and cutting lawn:
– The plants after being cleaned and disinfected are carefully re-classified so that the plants are free from defects, or substandard, and then cut to the company’s standard size (or the size required by the customer).
Step 3: The process of cleaning grass tube intestines :
– The grass after cut to the size of the straw will be cleaned inside the tube, this is a time-consuming process, requiring patience and carefulness of the operator.
Step 4: Clean the semi-finished pipe :
– At this point, we have ostensibly to attract semi-finished products. Drinking semi-finished products are washed several times with clean water; Then soak in water with clamshell with PH12 concentration (or ozone temperature) to clean and disinfect
Step 5: The process of drying the semi-finished tube. :
– Products sold after being cleaned and cleaned will enter the drying process with 3 steps as follows:
1/ First: Directly in the sun for 3-5 hours to evaporate hot water, grass straws have signs of running out of water on the surface and outside.
2/ Second: After sun drying, the semi-finished tube is put into the oven with low temperature (50-80 degrees) for 3-5 hours for the tube to dry completely & ensure the humidity in the tube. lowest suction
3/ Third: dry, semi-finished tubes after drying are dried in a cool environment for 8-12 hours to ensure that the product retains beautiful colors during storage.
6. Công đoạn sử lý khuẩn - Bacterial treatment process
Trước khi đưa vào phòng kiểm tra và đóng gói
sao khi để ống nguội, sẽ được đưa vào tủ sử lý khuẩn bằng ozone và đèn UV để đảm bảo sản phẩm chất lượng tuyệt đối đến tay người dùng
Before putting into inspection and packing roomWhen let the tube cool, it will be put into a sterilization cabinet with ozone and UV light to ensure the absolute quality of the product to the user.
7. Công đoạn kiểm tra thành phẩm - Finished product inspection
Ống hút cỏ bàng sau khi khử khuẩn sẽ được kiểm tra lần cuối nhằm loại bỏ các sản phẩm chưa đạt yêu cầu trong quá trình sản xuất như: nứt, dập, bể,….
Grass straws after sterilization will be last checked to remove unsatisfactory products in the production process such as: cracking, stamping, broken, ….
8: Công đoạn đóng gói thành phẩm - Finished product packaging
Ống hút cỏ bàng thành phẩm được đóng gói vào bao bì sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ khách hàng & chinh phục khách hàng toàn cầu
Finished grass straws are packed into clean, beautiful packaging, ready to serve customers & conquer global customers

OUR COMMITMENT

At MIEN TAY XANH, we create distinguished values for our products by making sustainable commitments towarding: